Cookieverklaring

Wat zijn cookies?
Wij maken gebruik van cookies op onze website. Een cookie is een klein databestand. Uw browser slaat hierin enkele gegevens op die door uw browser worden verstuurd. In een cookie worden nooit persoonsgegevens opgeslagen.

Er zijn twee soorten cookies: functionele cookies en niet-functionele cookies. Functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert. De niet-functionele cookies analyseren het gedrag van gebruikers.

Waarom gebruiken wij cookies?
Wij gebruiken cookies om webstatistieken bij te houden en voor u het gebruik van onze website te vergemakkelijken. Op deze manier kunnen wij onze marketingbesluiten beter afstemmen op de bezoekers van onze website. Wij zullen de door cookies verzamelde gegevens nooit gebruiken om op personen in te zoomen.

Cookies die wij gebruiken op onze website
Op onze website maken we onderscheid tussen twee soorten cookies: functionele cookies en niet-functionele cookies.

Functionele cookies
Functionele cookies zorgen ervoor dat u door de website kunt navigeren en gebruik kunt maken van de diensten en functionaliteiten. Zonder deze absoluut noodzakelijke cookies zal de website niet naar behoren functioneren en kunnen wij de website of bepaalde diensten en functionaliteiten niet aanbieden.

Voorkeurscookies
Voorkeurscookies verzamelen informatie over uw keuzes en voorkeuren. Met deze cookies kunnen wij taalvoorkeuren of andere lokale instellingen herinneren en de website hieraan aanpassen.

Analytische cookies
Met deze cookies kunnen wij statistische analyses van bezoek- en klikgedrag bijhouden. Zo kunnen wij onze website optimaliseren. Wij proberen deze gegevens, voor zo ver ons verder gebruik dit toelaat, zo veel mogelijk te anonimiseren. SEE houdt deze gegevens niet bij. De tool die wij daarvoor inzetten, Google Analytics, houdt deze gegevens wel bij. Meer over wat Google doet met uw gegevens kunt u lezen in de privacystatement van Google.

Social media cookies
Social media cookies verzamelen informatie over het gebruik van social media. Op de website gebruiken we diverse social media buttons. Deze linken naar de betreffende dienst en plaatsen geen cookies.

Privacy statement

Algemeen
In dit privacy statement geeft SEE 2018 informatie over de verwerking van persoonsgegevens door SEE 2018. SEE 2018 is gevestigd aan de Westlandseweg 40, 2624 AD, Delft en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 56849990. SEE 2018 is bereikbaar via telefoon 015-2700900 en per e-mail: info@topdesk.nl.

SEE 2018 is de verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de persoonsgegevens die via de website www.see2018.com, ook te bereiken op de volgende URL: https://service-excellence-expertise.com/nl/events/see2018, e-mail, sms, apps worden verkregen of gegenereerd.

Dit privacy statement geldt voor de bezoekers van de website van SEE 2018, de gebruikers van de apps van SEE 2018, de klanten van SEE 2018 en hun relaties, de bezoekers van evenementen van SEE 2018 en verder alle personen van wie SEE 2018 persoonsgegevens verwerkt met uitzondering van personen die werkzaam zijn bij SEE 2018.

Persoonsgegevens
De persoonsgegevens die door SEE 2018 worden verwerkt zijn (a) persoonsgegevens die u via de website www.see2018.com, e-mail, sms, apps of op andere wijze direct of indirect heeft doorgegeven, (b) persoonsgegevens die worden gegenereerd door het ontvangen van door ons verzonden elektronische berichten of uw gebruik van de website www.see2018.com, apps of daarmee vergelijkbare toepassingen.

Voorbeelden van persoonsgegevens die u aan ons verstrekt zijn: voornaam, achternaam, adres, postcode en plaats, e-mail adres en telefoonnummer.

Voorbeelden van persoonsgegevens die worden gegenereerd zijn: IP adres, surf gedrag en andere gegevens over het gebruik van deze website.

Gebruik van persoonsgegevens
SEE 2018 gebruikt de persoonsgegevens voor verschillende doeleinden die wij hieronder beschrijven: het registreren van deelnemers en bezoekers van evenementen, het uitvoeren van toegangscontrole voor evenementen, het informeren van deelnemers en bezoekers over evenementen waarvoor men zich heeft aangemeld en soortgelijke evenementen en activiteiten. De gegevens van de deelnemer van een event kunnen beschikbaar worden gesteld aan partners die betrokken zijn bij de organisatie van het betreffende event.

Inschakeling van derden
SEE 2018 heeft voor het verwerken van uw persoonsgegevens Invitado (onderdeel van HVMP Marketing B.V. en gevestigd aan de Vlasmarkt 1a, 3011 PW Rotterdam) ingeschakeld die uitsluitend in opdracht van SEE 2018 persoonsgegevens verwerkt. SEE 2018 heeft met Invitado een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Doorgifte buiten de (Europese Economische Ruimte) EER
Uw persoonsgegevens worden niet buiten de EER verwerkt.

Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens / klachten
1. Iedere persoon heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens. Indien een betrokkene van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de betrokkene vragen heeft over dit Privacy statement kan de betrokkene SEE 2018 bereiken via telefoon 015-2700900 en per e-mail: contact@see2018.com.

2. Ontvangers van nieuwsbrieven kunnen zich afmelden door een e-mail te zenden naar contact@see2018.com.

3. Als u een klacht heeft over hoe SEE 2018 uw persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u contact met SEE 2018 opnemen door een mail te sturen naar contact@see2018.com of te bellen met 015-2700900. Indien dat niet leidt tot een oplossing dan kunt u altijd contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (acm.nl/nl).

Bewaartermijn
SEE 2018 bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de bovengenoemde doeleinden of zolang als nodig om te voldoen aan wet- en regelgeving.

Beveiliging
SEE 2018 heeft in de verwerkersovereenkomst met Invitado en andere partners/verwerkers passende technische en organisatorische maatregelen vastgelegd om persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

Wijzigingen in het Privacy statement
SEE 2018 behoudt zich het recht voor dit Privacy statement aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. SEE 2018 adviseert de betrokkenen dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige privacy statement is bijgewerkt op 18 mei 2018.